OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Mgr. Jana Slivová

Úvod
                                                                                                                                 
                 
                                                                           
 
                                                                                                   Moji milí žiaci!
 
                                                               Vítam vás aj vašich rodičov na web stránke našej triedy.
 
            Táto stránka slúži ako zdroj informácií o našej práci na vyučovaní a o rôznych aktivitách, ktoré realizujeme počas vyučovania.
 
                                                     Na tejto stránke si nájdete rôzne oznamy a zadania domácich úloh.

   

                                                           
                                                                                                                                               
                                                 
                                                                                                                                                      Vaša pani učiteľka Janka