OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Mgr. Jana Slivová

Interaktívne vyuč. hodiny (videá)

SLOVENSKÝ JAZYK

1. hodina: Slovné druhy - https://www.youtube.com/watch?v=UVZjjxVxz_I

2. hodina: Podstatné mená - https://www.youtube.com/watch?v=HCG0ZYXCUCI

3. hodina: Všeobecné a vlastné podstatné mená - https://www.youtube.com/watch?v=arYowzXO19M&t=427s

4. hodina: Vlastné mená osôb - https://www.youtube.com/watch?v=xn_TSdarYlo

5. hodina: Vlastné mená zvierat - https://www.youtube.com/watch?v=297_-Xv1o3M

6. hodina: Názvy miest a obcí - https://www.youtube.com/watch?v=4PdJghWZeY0

7. hodina: Názvy pohorí a riek - https://www.youtube.com/watch?v=c9ABaOV2VlI&t=5s

8. hodina: Mestské časti, hrady, zámky, národné parky, jaskyne-  https://www.youtube.com/watch?v=9nlRkNKxFoU

 

Nácvičné diktáty

1. Vybrané slová po B - https://www.youtube.com/watch?v=3fdwUZUzDrY 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=1rxK95FSx00&t=69s

2. Podstatné mená  -  https://www.youtube.com/watch?v=FrnaX2XSB6I

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=VcOr9d9-oCw

1. Vybrané slová po M - https://www.youtube.com/watch?v=EptTqQxtBU0

 

Čítanie s porozumením

1. O múdrej princeznej - https://www.youtube.com/watch?v=Klnibrnz9VE 

2. Kto je hlúpejší -  https://www.youtube.com/watch?v=S-qog5wackU

 

PRÍRODOVEDA

Obojživelníky - https://www.youtube.com/watch?v=8KhiWXyhMnE

Plazy - https://www.youtube.com/watch?v=DC5UgnXXjB8

Ryby - https://www.youtube.com/watch?v=Ib3STd7Yw94&list=TLPQMDEwNDIwMjCWjiFrK2_99w&index=2

 

VLASTIVEDA

Veľkonočné sviatky a tradície - https://www.youtube.com/watch?v=Ie89gsWgrRA

 

MATEMATIKA

Algoritmus písomného sčítania a odčítania - opakovanie - https://www.youtube.com/watch?v=HRFtOuEkSbc