OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Mgr. Jana Slivová

Domáce úlohy z aktuálneho týždňa

.:     

ŽIakom som rozdala čisté tlačivo o bezinfekčnosti.

Toto tlačivo vypisuje rodič až vtedy, ak žiak bude chorý a do školy nepríde viac ako 3 dni. 

Viete si ho stiahnuť i na tejto stránke (príloha č. 4): https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

 

 

Vážení rodičia!

Vzhľadom na neistú a zložitú situáciu som sa rozhodla pre nasledujúce kroky:

Od 12.10.2020 budú domáce úlohy zadávané LEN cez stránku EDUPAGE a to z dôvodu využívania jedného komunikačného portálu medzi učiteľmi - rodičmi - žiakmi.

 

Vám rodičom som poslala prihlasovacie heslá na Váš e-mail, ktorý ste poskytli škole. Heslá sú individuálne ku každému rodičovskému kontu. Ak zabudnete heslo, zadajte Váš e-mail a vyžiadajte si nové. Žiaci majú svoje prihlasovacie heslá nalepené v žiackej knižke.

 

Je potrebné, aby sa mi takto prihlásili všetci rodičia, aby som mala istotu, že sa budeme vedieť takto kontaktovať. Na tomto školskom portáli budete mať k dispozícii všetky informácie (od vedenia školy, triednej učiteľky a učiteľov).

 

V rámci opatrení môže rodič dať v prípade ochorenia/prechladnutia dieťaťa ospravedlnenku na 5 dní bez návštevy lekára. Ak chýba 3 a viac dní po sebe, je potrebné vypísať opäť prehlásenie o bezinfekčnosti.

Viete si ho stiahnuť i na tejto stránke (príloha č. 4): https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/.

Ospravedlnenky môžete zadávať aj na EDUPAGE - ako elektronickú ospravedlnenku alebo písomne do žiackej knižky, prípadne na papier. To môžete urobiť len z rodičovského konta (aj podpisovať známky v elektronickej žiackej knižke).

 

Všetky úlohy a informácie od učiteľov sa Vám zobrazia v SPRÁVACH po prihlásení. 

DOMÁCE ÚLOHY si žiaci nájdu tiež po prihlásení v SPRÁVACH, prečítajú si zadanie DÚ, prípadne prehrajú materiál - prílohu (pracovný list, prezentáciu, študijný materiál...). Ak to bude nutné, vypracovanú DÚ (pracovný list, prípadne odfotený zošit) môžu NA TOM ISTOM MIESTE nahrať a poslať späť učiteľovi. Tento postup ešte žiakom podrobne vysvetlím na INFORMATIKE.

 

Práca v záujmových útvaroch je do odvolania pozastavená.

TŠV je realizovaná v exteriéri, je nutné sa vhodne obliecť.

Žiaci chodia na obed po vyučovaní.

Prosím podpisovať domáce úlohy, precvičovať učivo z jednotlivých predmetov, drilovať násobilku, numerické počítanie, dbať na plynulé čítanie i na to, aby sa dieťa svedomito pripravovalo na každú vyučovaciu hodinu.

 

Ďakujem za pochopenie i spoluprácu. smiley